ของฝากขึ้นชื่อจังหวัดกระบี่

สินค้าโอทอป

1. เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
นอกจากรสชาติอร่อยแล้วยังมากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างสูง ปัจจุบัน มีผู้ผลิตหลายราย หากจะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องมีจุดเด่น อย่างเช่นผลิตภัณฑ์ “บ้านไร่ใหญ่” ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านไร่ใหญ่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ รักษาเอกลักษณ์คงกรรมวิธีการแปรรูปแบบโบราณ เพิ่มความอร่อยทั้งกรอบ และมัน ที่สำคัญมีกลิ่นหอม อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องปรุงแต่ง

2. กะปิแท้ลันเตา
ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งหยีเพ็งร่วมใจเป็นสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอเกาะลันตา คุณสมบติเด่นของกะปิที่กลุ่มผลิต คือรสชาติจะเค็มอมเปรี้ยวเล็กน้อย เนื้อกะปิไม่แห้ง  หรือเปียกจนเกินไป เนื้อกะปิที่ชมพูม่วงซึ่งเป็นสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสามารถเก็บได้นานในตู้เย็น  ตั้งอยู่บ้านเลขที่125 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

3. ผ้าบาติก
เป็นการเขียนลวดลายลงบนผืนผ้า โดยการใช้เทคนิคและความละเอียดในการเขียนลายผ้าด้วยเทียน ตามจินตนาการของผู้เขียน ส่วนใหญ่จะเขียนลายธรรมชาติ เช่นลายทะเล ลายดอกไม้ แต่ในทั้งนี้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าชิ้นและเสื้อเชิ๊ต

     กระบวนการขั้นตอนการผลิต
1.ขึงผ้าลงบนเฟรมตามขนาดที่ต้องการ วาดลายผ้าเขียนเทียนตามลายที่วาดไว้
2.ลงสีตามลายที่ลงเทียนไว้
3.เคลือบน้ำยา(ซิลิเกต)
4.ต้มผ้าเพื่อเอาเทียนออก
5.ซักให้สะอาดแล้วรีด

    จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ลวดลายสีสันสดใส มีความงดงามตามธรรมชาติ ปริมาณการผลิต 200 ชิ้น/เดือนราคา 350 บาท
สถานที่จำหน่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

4. สร้อยไข่มุก
การทำสร้อยสร้อยไข่มุกบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ เดิมที่ชาวบ้าน หมู่บ้านนี้มีอาชีพหลัก คือทำประมง ทำสวน และได้จัดตั้งเป็นกลุ่มสตรีสหกรณ์เมื่อปีพ.ศ. 2547ได้ผลิตขึ้นที่ทำจากเศษเปลือกหอยโดยมีอาจารย์ สโมสร โรโตรี สนับสนุนแล้วต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้มีการขัดแย้งกับอุทยานว่า  มีผลกระทบจากธรรมชาติจากเศษเปลือกหอยตามชายหาด ต่อมาเดือนมีนาคม 2551 ได้มีศูนย์พัฒนาฝี มือจังหวัดกระบี่ได้มีการฝึกอบรมอาชีพการร้อยมุกประมาณ 10 คน ก็เกิดความคิดริเริ่มว่า น่าจะจัดตั้งกลุ่มใหม่เป็น กลุ่มสตรีและเยาวชนบ้านแหลมโพธิ์ร้อย สร้อยไข่มุกและทำให้เกิด ความคิดออกแบบดีไซน์รูปแบบต่าง ๆ และเป็นที่น่ายินดีจึงได้รับความนิยมจาก ลูกค้าจากจำนวนมากในหลายระดับและตั้งแต่นั่นมาชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ได้มีงานทำกันทั่วหน้าและทำให้ผู้คนได้รู้ว่าไข่มุกจังหวัดกระบี่มากขึ้น และในปัจจุบันการร้อยไข่มุกได้มีการพัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของตลาด

CREDIT BY : เว็บไซต์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดกระบี่

Visitors: 85,080