ชุมชน แหลมสัก


ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแหลมสักจังหวัดกระบี่

ประตูสู่ อันดามัน เปอรามันกันสามวิถีชุมชนท้องถิ่นที่มีความ หลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งชาวไทย พุทธ จีน และมุสลิม อยู่ร่วมกันอย่างลงตัวแหลมสักที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามและมีเสน่ห์ซึ่งเกิดจากผืนแผ่นดินที่โอบล้อมเป็นแนวยาวอีกชั้นหนึ่งเป็น กำแพงธรรมชาติที่คอยป้องกันมรสุมและคลื่นลม ทุกด้านจึงเหมาะกับการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี

กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1. อ่าวเหนา
ชมการเลี้ยงปลา กุ้งมังกร และสาหร่ายในกระชัง
2. เขาเหล็กโคน
ภูเขาหินปูนที่มีลักษณะคล้ายตะปูปักลงในทะเลถือว่าได้เป็นแลนด์มาร์กทางทะเลของแหลมสัก
3. คืนกล้วยไม้สู่ป่า
ชาวบ้านรวมกลุ่มกันอนุรักษ์ และเพาะพันธ์ุกล้วยไม้พื้นถิ่นเพื่อความอุดมสมบูรณ์
4. ศาลเจ้าซกโป้ซีเอี๋ย
เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาปักหลักที่ตลาดแหลมสักเมื่อกว่า 100 ปี
5. วัดมหาธาตุแหลมสัก
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สามารถชมวิวทะเลสามด้านของแหลมสักได้จากจุดชมวิวบนเจดีย์
6. มัสยิดซอลาฮุดดีน
แหล่งรวมจิตใจและศาสนสถานเพื่อประกอบศาสนกิจของชาวมุสลิม
7. อาคาร บลูเฮ้าส์
ของบุหลันอันดาบาบ๋ารีสอร์ท แสดงถึงสถาปัตยกรรมนิโนโปรตุกีสหรือชิโนยูโรเปียน ที่วิจิตรงดงาม
8. ตุกนทราย
ตุกนทรายเป็นสันดอนหินทรายที่โผล่พ้นน้ำ โดยจะโพล่พ้นน้ำในช่วงเช้าและเย็นของวันข้างขึ้นหรือข้างแรม 3-6 ค่ำ
9. หาเขาค้อม
ภายใต้เพิงผา จะพบกับม่านหินย้อยที่สามารถมองผ่านออกไปสู่ทะเลได้อย่างงดงาม
เหมือนเป็นช่องหน้าต่างที่อลังการและมหัศจรรย์ที่สุด

 
Visitors: 71,805