ชุมชน ทุ่งหยีเพ็ง


ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งจังหวัดกระบี่

บ้านทุ่งหยีเพ็ง เป็นชุมชนไม่ใหญ่นัก ตั้งอยู่ริมทะเลทางฝั่งตะวันออกของเกาะลันตาใหญ่ ชื่อหมู่บ้านมาจากโต๊ะหยีเพ็ง " ชื่อของบุรุษผู้หนึ่งที่ได้เดินทางมาอยู่อาศัย ณ หมู่บ้านแห่งนี้เมื่อสิ้นชีวิตลงพื้นที่แห่งนี้จึงถูกเรียกว่า " ทุ่งหยีเพ็ง " อาชีพหลักของชาวบ้านมุสลิมคือการทำประมงพื้นบ้านการทำสวนยางพารา รวมถึงมีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์เป็นผืนป่าอนุรักษ์กว่า 7,000 ไร่ สามารถเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติชมป่าโกงกางลิงนกสายพันธ์ต่าง ๆ ปูก้ามดาบสีน้ำเงินรวมทั้งวิถีชุมชนมุสลิมที่เรียบง่าย และงดงามอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านอาหารทะเลสด

กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1. ล่องเรือแจวโบราณชมป่าโกงกาง
การล่องเรือถ่านโบราณเข้าอุโมงค์ป่าโกงกางถือเป็นการชาร์จพลังชีวิตจากธรรมชาติ
ที่เต็มไปด้วยโอโซนบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดชมวิถีชีวิตชุมชนและการปลูกป่าเป็นกิจกรรม
ที่สานสัมพันธ์กลุ่มเพื่อนและครอบครัวได้เป็นอย่างดีการนั่งทานข้าวกับชาวบ้าน
ถือเป็นของแถมในทริปที่สุดพิเศษ

2. สร้างบ้านให้ปลา
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวทำร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์สัตว์น้ำ
3. อาบอรุณสัมผัสแสงแรกของรุ่งอรุณที่เกาะลันตา


ข้อมูลการเดินทาง

รถโดยสารประจำทาง จากตัวเมืองกระบี่
เริ่มเที่ยวแรกเวลา 07:00 น. เที่ยวสุดท้ายเวลา 17:00 น.


Visitors: 85,082