ชุมชน บ้านนาตีน

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน  จังหวัดกระบี่
บ้านนาตีน เป็นชุมชนมุสลิม 97% ประกอบอาชีพการเกษตรธุรกิจการท่องเที่ยวทำประมงพื้นบ้านและขับเรือโดยสารบริการนักท่องเที่ยวบ้านนาตีนมีบรรยากาศของรูปแบบชีวิตพื้นบ้านที่สงบและเรียบง่ายและ เป็นชุมชนเดียวที่ยังคงสืบทอดการสอนศาสนาอิสลามแบบดั้งเดิมที่ปอเนาะครุเดีย ที่นี่มีทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามที่มีชื่อเสียงเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์เช่นการฟื้นฟูป่าชายเลนการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวใช้จักรยานในชุมชนและการตั้งเยาวชนรักษ์โลก
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1. ศูนย์การเรียนรู้กะลาบ้านนาตีน
มีสินค้าที่ระลึกรูปแบบไม่ซ้ำใครนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสามารถทดลอง
ทำเครื่องประดับจากกะลามะพร้าวได้อีกด้วย
2. กิจกรรมสวนไพรวิถี
มีฐานเรียนรู้เดินชมป่าหลายฐานเช่นเรียนรู้การดักจับปูดำการลอกใบจากการเย็บใบจากและการทำขนมจาก
3. กิจกรรมศึกษาการเลี้ยงแพะ
การเลี้ยงแพะอย่างถูกหลักอนามัยสะอาดตามหลักของศาสนาอิสลามข้อมูลการเดินทาง

จากจังหวัดกระบี่ไปบ้านนาตีนใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4202
ระยะทางราว 14 กิโลเมตร ก่อนถึงหาดนพรัตน์ธารา
ราว 1.5 กิโลเมตรเลี้ยวขวาทางลัดสู่คลองม่วงไปราว 1 กิโลเมตร ถึงศูนย์ฯ
อยู่ทางขวามือ หรือจากอ่าวนางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4203
ถึงหาดนพรัตน์ธาราเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4202
เลี้ยวซ้ายแยกทางลัดคลองม่วงเว้นทางเดียวกัน

 
Visitors: 85,078