One Day Tour 7 เกาะ ซันเซ็ท

รหัสสินค้า : SCT-105

ราคา

1,100.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,100.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รายละเอียดโปรแกรม


12.00 - 12.45 น. : รถไปรอรับทุกท่านที่โรงแรมที่พัก (เวลาที่ไปรับขึ้นอยู่กับพิกัดโรงแรมที่ท่านพัก)


12.45 - 13.00 น. : ทุกท่านพร้อมกันที่ท่าเรือนพรัตน์ธารา


13.10 น. : ออกเดินทางจากท่าเรือนพรัตน์ธาราไปรับลูกค้าบางส่วนที่ไร่เลย์

หลังจากนั้นออกเดินทางจากไร่เลย์ เริ่มโปรแกรมทัวร์ 7 เกาะ

 • แวะจุดดำน้ำดูปลาหลากสีสันที่ เกาะยาวาศรม
 • ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะตังมิง เป็นจุดที่มีแนวปะการังอุดมสมบูรณ์
 • เดินทางไปถ่ายรูปที่ เกาะไก่ เป็นภูเขาที่โดนทั้งลมและคลื่นกัดเซาะจนมีลักษณะคล้ายหัวไก่ขนาดใหญ่
 • เดินทางต่อไปที่ เกาะทับ พักผ่อนถ่ายรูปเดินเล่นบนสันทราย
 • ชมวิวทะเลยามเย็น บนหาดทรายสีขาวนวลที่ เกาะหม้อ
 • เพลิดเพลินกับบาร์บีคิวยามพระอาทิตย์ตกดินบน เกาะปอดะ
 • สนุกกับอาหารเย็นจนอิ่มหนำ เดินทางต่อไปที่จุดดำน้ำดูปะการังและแพลงก์ตอนเรืองแสงที่ เกาะแร้ง ก่อนเดินทางกลับ


19.30 - 20.00 น. : ทุกท่านเดินทางถึงท่าเรือและส่งกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ
รวมบริการในทัวร์

 • รถรับส่งโรงแรม - ที่พัก
 • บาร์บีคิว
 • น้ำดื่ม / ผลไม้
 • อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ
 • ประกันภัยทางทะเล
 • ไกด์
Visitors: 81,972