กระบี่ 3 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า : SMT-101

ราคา

2,999.00 ฿


6,000.00 ฿

 (-50%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รายละเอียดโปรแกรม


วันที่ 1 : เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย (เช็คอินได้ตั้งแต่ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป)


วันที่ 2 : ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก โดยเรือหางยาว

07.00 น. : ทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

08.00 - 08.30 น. : รถรอรับที่บริเวณล็ฮบบี้ของโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ

09.00 น. : ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่ ทะเลแหวก ถ่ายรูปชมธรรมชาติและดำน้ำดูปะการัง, ฝูงปลานานาชนิด

11.00 น. : ออกเดินทางไปยัง เกาะปอดะ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (2) (แบบปิกนิก) หลังรับประทานอาหารเชิญทุกท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

13.00 น. : ออกเดินทางไปยัง อ่าวไร่เลย์ ชมทัศนียภาพบริเวณ หาดถ้ำพระนาง กราบไหว้สักการะ ถ้ำพระนาง อันเป็นที่นับถือของชาวเรือ

15.00 น. : เดินทางกลับถึงท่าเรือ ส่งทุกท่านเดินทางกลับโรงแรม เชิญทุกท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย


วันที่ 3 : เช็คเอ้าท์

07.00 น. : ทุกท่านรับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

11.30 น. : เช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

(ทางโรงแรมอนุญาตให้เช็คเอ้าท์ ได้ไม่เกิน 12.00 น.)รวมบริการ

  • ที่พัก 2 คืน โรงแรมโมโนเทล
  • อาหาร 3 มื้อ
  • ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก
  • ไกด์ทางทะเล
  • ประกันการเดินทางทางทะเล
  • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ


ไม่รวมบริการ

  • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและนอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
  • รถรับส่งสนามบิน-โรงแรมหมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลัก

หมายเหตุเพิ่มเติม : เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2567

ยกเว้นเข้าพักช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มท่านละ 500 บาท

และ เข้าพักช่วงวันที่ 1 มีนาคม 2567 - 30 เมษายน 2567 เพิ่มท่านละ 300 บาท

Visitors: 85,080