ตรัง 3 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า : SMT-103

ราคา

3,999.00 ฿


8,000.00 ฿

 (-50%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 3,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รายละเอียดโปรแกรม


วันที่ 1 : เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก ทุกท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย


วันที่ 2 : ทัวร์ทะเลตรัง (ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก)

08.00 น. : รอรับทุกท่านที่โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ

09.00 น. : เดินทางถึงท่าเรือปากเมง ทำการลงทะเบียนประกันภัยทางเรือ

09.30 น. : ออกเดินทางจากท่าเรอืปากเมง สู่ ท้องทะเลตรัง ตื่นเต้นกับการลอดถ้ำมรกต Unseen Thailand

11.40 น. : มุ่งหน้าสู่ เกาะกระดาน ดำน้ำดูปะการัง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง แบบบุฟเฟ่ต์

13.30 น. : มุ่งหน้าสู่ เกาะแหวน จุดดำน้ำอีกหนึ่งจุด

15.00 น. : มุ่งหน้าสู่ เกาะเชือก สนุกกับการดำน้ำดูปะการัง พร้อมดูปลาน้อยใหญ่ที่รายล้อมรอบตัว

16.00 น. : เดินทางกลับถึงท่าเรือปากเมง

17.00 น. : ถึงท่าเรือปากเมงโดยสวัสดิภาพ ส่งทุกท่านเดินทางกลับโรงแรม

18.00 น. เดินทางถึงโรงแรมที่พัก ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3 : เช็คเอ้าท์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (ทางโรงแรมอนุญาติให้เช็คเอ้าท์ได้ไม่เกิน 12.00 น.)รวมบริการ

  • ที่พัก 2 คืน
  • อาหารกลางวัน (วันที่เดินทางไปทัวร์)
  • ทัวร์ทะเลตรัง
  • ไกด์


ไม่รวมบริการ

  • รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม
  • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการทัวร์หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลัก

หมายเหตุเพิ่มเติม : เดินทางเข้าพักได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2567

ยกเว้นเข้าพักช่วง 20 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567 และ 10-15 เมษายน 2567 เพิ่มท่านละ 600 บาท

Visitors: 85,081