หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

รหัสสินค้า : SMT-102

ราคา

5,999.00 ฿


12,000.00 ฿

 (-50%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 5,999.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รายละเอียดโปรแกรมวันที่ 1 : สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ

08.30 - 09.30 น. : รถรอรับจากสนามบินหาดใหญ่และในเมืองหาดใหญ่

10.30 - 11.00 น. : เดินทางถึงท่าเรือปากบารา ให้ท่านเดินไปที่อาคารบริการนักท่องเที่ยว เพื่อรับตั๋วสปีดโบ๊ท เดินทางข้ามไปยังเกาะหลีเป๊ะ

11.30 น. : ออกเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ธ โดยสปีดโบ๊ท

14.30 น. : เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ จะมีเจ้าหน้าที่ของที่พักมารอรับที่ชายหาด เพื่อนำท่านไปยังที่พักหลังเช็คอินเรียบร้อย เชิญทุกท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย


วันที่ 2 : ทัวร์เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง - เกาะอาดัง - หาดทรายเกาะราวี

09.00 น. : ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย

09.30 น. : ออกเดินทางสู่ เกาะหินงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับชายหาดหินทั้งเกาะมีสีดำนิล จากนั้นพาทุกท่านมาดำน้ำดูปะการังที่ด้านหกลังเกาะหินงาม มีปะการังชายผ้า

ดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูน หลังจากนั้นพาทุกท่านไปชมปะการังหลากสีที่ ร่องน้ำจาบัง

เดินทางต่อไปยังหาดทรายขาว เกาะราวี

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชายหาด (อาหารแบบกล่อง) หลังรับประทานอาหาร เชิญทุกท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

14.00 น. : จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ อ่าวสอง เกาะอาดัง ให้ท่านได้ดำน้ำดูปะการัง หรือเลือกเล่นน้ำที่ชายหาดก็ได้

15.00 น. : เดินทางกลับถึงเกาะหลีเป๊ะ เชิญทุกท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย


วันที่ 3 : เช็คเอ้าท์ 10.00 น. : ทำการเช็คเอ้าท์จากที่พัก เพื่อเดินทางกลับท่าเรือปากบารา

11.00 น. : เดินทางออกจากเกาะหลีเป๊ะ โดยเรือสปีดโบ๊ท

13.00 น. : เดินทางถึงท่าเรือปากบารา เดินไปรอรถตู้ตามจุดนัดหมาย

15.00 น. : เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพรวมบริการในทัวร์

  • ที่พัก 2 คืน
  • รถรับส่งไปกลับสนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา
  • ท่าเรือปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ โดยสปีดโบ๊ท
  • ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ
  • อาหารเที่ยงบนเกาะ / ผลไม้ / น้ำดื่ม
  • อุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุทางทะเล


ไม่รวมบริการ : ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลัก

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ยกเว้นเข้าพักช่วงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567

และ 10-15 เมษายน 2567 เพิ่มท่านละ 600 บาท

Visitors: 85,078