สถานที่เที่ยวจ. ลำปาง

1. วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

ประวัติความเป็นมา วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ – สุดยอดวัดสวยที่สุดในโลก  สวยเกินคำบรรยาย

เดิมเรียกว่า“วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง” ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นของ
วัดนี้ จนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆสีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า
ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของมนุษย์ เป็นภาพที่ดึงดูดให้ใครหลายคน
อยากเดินทางไปสัมผัสภาพนั้นด้วยตาตัวเองซักครั้ง

 

 2. น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน

น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน ลำปาง - ไปด้วยกันท่องเที่ยว

น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง
เป็นธารน้ำแร่ ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติแทรกกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน หากมาเที่ยวใน
ช่วงเช้า ยามแสงส่องลงมายังบ่อน้ำร้อนคล้ายมีไอหมอกปกคลุม โรแมนติกชวนฝันมาก
น้ำแร่มีอุณหภูมิ 70 – 80 องศาเซลเซียส ยังตกแต่งได้อย่างสวยงามไม่แพ้รีสอร์ทเอกชน
เหมาะสำหรับผู้ที่จะไปเที่ยวแบบครอบครัว สามารถเที่ยวได้ตลอดปี3. วัดพระธาตุลำปางหลวง

dsc_0049

พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู  ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา  เป็นวัดคู่บ้าน
คู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐาน
“พระแก้วดอนเต้า” (พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง มีความงดงาม
ด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย   นอกจากนี้ยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกหนึ่งอย่าง คือ เงาพระธาตุ
หัวกลับ  ที่สามารถชมได้ 2 แห่ง คือ ในวิหารพระพุทธ และซุ้มพระบาท 

 

4. กาดกองต้า

ลำปาง” เตรียมพร้อมเปิดกาดกองต้าและถนนสายวัฒนธรรม 15 พ.ค. นี้

กาดกอง
ต้าหรือตลาดจีน ที่ชาวบ้านเรียกติดปาก เป็นย่านตลาดเก่า ตั้งอยู่ขนานกับลำน้ำวัง
ในซอยตลาดจีนริมน้ำ มีอาคารโบราณอายุเหยียบร้อยปี ชุมชนกาดกองต้าถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจ
ที่มีความเป็นมาที่เก่าแก่ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์   ในช่วงคืนทุกวันเสาร์และอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 22.00 น. ก็ยิ่งทำให้ผู้มาเดินเที่ยวชมและ พ่อค้าแม่ค้าที่ นำสินค้า
มาวางขายต่างหวนระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

 

5. วัดศรีชุม

วัดศรีชุม (จังหวัดลำปาง) - วิกิพีเดีย

วัดศรีชุม วัดเก่าแก่ที่มือชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ที่ถนนทิพย์วรรณ ตำบลสวนดอก
อำเภอเมือง จังหวัดลำปางเป็นวัดพม่าเก่าแก่ สร้างด้วยไม้จากป่าฝั่งพม่าทั้งสิ้นมีความสวยสด
งดงามเป็นอย่างมาก มีพระบรมธาตุซึ่งเป็นพระบรมธาตุสีทองศิลปะแบบพม่าและมอญ ภายใน
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อันเชิญจากพม่าเป็นที่ เคารพสักการะ ของชาวเมืองลำปางมาช้านาน

 

6. 
งาว ลำปาง

สถานที่ท่องเที่ยวอำเภองาว ลำปาง | Welcome To My WordPress

เป็นอำเภอเล็กบรรยากาศสงบ เมืองงาวเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณมีอายุกว่า 700 ปี
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาตร์  วัฒนธรรม มีธรรมชาติอันบริสุทธิ์ และวิถีชีวิตชนเป่า
ที่งดงาม อำเภองาว เดิมมีชื่อว่า เมืองเงินเป็นหัวเมืองหลักเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านนามี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน

 
7. 
วัดพระธาตุดอยพระฌาน

วัดพระธาตุดอยพระฌาน วัดสวยลำปาง | Trip.com ลำปาง

ตั้งอยู่ ตำบลป่าตัน  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอันเงียบสงบภูเขาที่
เรียกว่าดอยพระฌาน  สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอแม่ทะ 
เห็นทิวเขาต้นไม้ที่เขียวขจีได้รอบทิศ  ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวในช่วงเวลาเช้าสามารถเห็น
ทะเลหมอกอันงดงามได้อีกด้วย

รูปภาพและข้อมูลจาก https://www.paiduaykan.com

Visitors: 85,078