กระบี่

 ไปเที่ยวกระบี่ช่วงฤดูฝน สนุกไม่แพ้ฤดูไหนๆ

สำหรับใครที่ไม่อยากไปเบียดกับคนอื่นตามชายหาดในช่วงฤดูร้อน แย่งซื้อตั๋วเครื่องบินหรือไม่อยากจ่ายแพงในช่วงไฮซีซั่น เราขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวกระบี่และกิจกรรมในช่วงหน้าฝน ที่สามารถสนุกได้ไม่แพ้กัน แถมยังสามารถจองตั๋วเครื่องบินราคาถูกได้อีกด้วย

กระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น หาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการัง ถ้ำ และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ และเป็นที่ตั้งของเรือนรับรองที่ประทับแหลมหางนาค

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
อักษรย่อ : กบ
คำขวัญประจำจังหวัด : กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก
ตราประจำจังหวัด : รูปกระบี่ไขว้ เบื้องหลังมีภูเขาและทะเล กระบี่ไขว้ หมายถึง อาวุธโบราณซึ่งมีผู้ค้นพบในท้องที่จังหวัด จำนวน 2 เล่ม ภูเขา หมายถึง เขาพนมเบญจาซึ่งเป็นภูเขาสูงสุดของกระบี่ ซับซ้อนกันถึง 5 ยอด จึงเรียกว่า พนมเบญจา มีเมฆปกคลุมตลอดเวลา และกั้นเขตแดนกับจังหวัดอื่น ส่วนทะเล หมายถึง อาณาเขตอีกด้านหนึ่งของกระบี่ซึ่งติดกับฝั่งทะเลอันดามันหรือมหาสมุทรอินเดีย
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นทุ้งฟ้า 
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกทุ้งฟ้า
สัตว์น้ำประจำจังหวัด : หอยชักตีนหรือหอยสังข์ตีนเดียว 

ที่ตั้ง
เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 814 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) มีเนื้อที่ 4,708 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ หมู่เกาะน้อยใหญ่ กว่า 154 เกาะ อุดมไปด้วยป่าชายเลน ตัวเมืองกระบี่มีแม่น้ำ ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามัน ที่ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย มีต้นกำเนิดจากยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เขาพนมเบญจา

สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดกระบี่ ทางตอนเหนือประกอบด้วยเทือกเขายาวทอดตัวไปในแนวเหนือใต้ สลับกับสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด และลอนชัน มีที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก บริเวณทางใต้ มีสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขากระจัดกระจาย สลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น ส่วนบริเวณทางตอนใต้สุดและตะวันตกเฉียงใต้ มีสภาพพื้นที่เป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างเรียบ และมีภูเขาสูงๆต่ำๆ สลับกันไป บริเวณด้านตะวันตกมีลักษณะ เป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามันยาวประมาณ 160 กิโลเมตร. ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ประมาณ 130 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 13 เกาะ เกาะที่สำคัญได้แก่ เกาะลันตา เป็นที่ตั้งของอำเภอเกาะลันตา และเกาะพีพี ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอเมือง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับของโลก บริเวณตัวเมืองมีแม่น้ำกระบี่ ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร. ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามัน ที่ ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ยังมีคลองปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ซึ่งมี่ต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาพนมเบญจา เทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่

สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดกระบี่ มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกชุกตลอดปี และมีเพียง 2 ฤดู คือ - ฤดูร้อน มี 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม - ฤดูฝน มี 8 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ไปจนถึงเดือนตุลาคม

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดจังหวัดพังงาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีทางด้านอำเภอปลายพระยา และอำเภอเขาพนม
ทิศใต้ จดจังหวัดตรังและทะเลอันดามันทางด้านอำเภอเกาะลันตา อำเภอเมืองกระบี่ และอำเภอเหนือคลอง
ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังทางด้านอำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม และอำเภอลำทับ
ทิศตะวันตก จดจังหวัดพังงาและทะเลอันดามันทางด้านอำเภออ่าวลึก และอำเภอเมืองกระบี่

ประวัติศาสตร์
จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่าบริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่า อาจมาจากความหมายที่แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการขุดพบมีดดาบโบราณก่อนที่จะสร้างเมือง

ารคมนาคม
1.โดยรถยนต์ส่วนตัว - จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-ระนอง-พังงา-กระบี่ ระยะทาง 946 กิโลเมตร - จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึงจังหวัดชุมพร จากชุมพรใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าอำเภอบ้านนาเดิมใช้ทางหลวงหมายเลข 44 ถึงอำเภออ่าวลึก แล้ววกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้งหนึ่ง ถึงจังหวัดกระบี่ ระยะทาง 783 กิโลเมตร -จากภูเก็ตการเดินทางโดยรถยนต์จากภูเก็ต ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 และหมายเลข 4 ระยะทาง 176 กิโลเมตร

สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) ผ่าน จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.ชุมพร จ.ระนอง จ.พังงา จนถึง จ.กระบี่ ระยะทาง 946 กิโลเมตร

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถ.เพชรเกษม) ถึง จ.ชุมพร แล้วต่อด้วยเส้นทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน อ.หลังสวน จ.ชุมพร เข้าสู่ อ.ไชยา อ.เวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4035 ถึง อ.อ่าวลึก แล้ววกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้ง เข้าสู่ จ.กระบี่ ระยะทาง 814 กิโลเมตร

เส้นทางที่3 จากจังหวัดภูเก็ต ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 402 ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง อ.ทับปุด จ.พังงา เข้าสู่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ระยะทาง 185 กิโลเมตร

2.รถโดยสารประจำทาง มีรถโดยสารปรับอากาศของบริษัท ขนส่ง จำกัด และของเอกชน บริษัท ลิกไนท์ ทัวร์ สายกรุงเทพฯ-กระบี่ ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ถนนบรมราชชนนี ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11-12 ชั่วโมง

3.เส้นทางรถไฟ
จากสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) ลงได้ 3 สถานี คือ
1.สถานีรถไฟพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์โดยสาร ไปยัง จ.กระบี่ ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร
2.ชุมทางทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์โดยสาร ไปยัง จ.กระบี่ ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร
3.สถานีรถไฟตรัง จ.ตรัง แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์โดยสาร ไปยัง จ.กระบี่ ระยะทางประมาณ 138 กิโลเมตร

4.โดยเครื่องบิน
ปัจจุบันมีสายการบินภายในประเทศ คือ การบินไทย แอร์เอเชีย บางกอกแอร์เวย์ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยไลอ้อนแอร์ ไทยเวียดเจ็ท ไทยสไมล์

 Credit By : https://th.wikipedia.org/wiki/กระบี่

 

 • ลันตา.jpg
  ข้อมูลทั่วไปคำว่า “ลันตา” แผลงมาจากคำว่า “ลันตัส” ซึ่งเป็นภาษาชวา มีความหมายว่า “ผลาย่างปลา” ซึ่งก็คือ ที่ย่างปลาสร้างด้วยไม้ รูปสี่เหลี่ยมยกพื้นสูงขึ้นคล้ายโต๊ะ จุดไฟไว้ข้างล่าง เ...

 • kohphiphi_p02b.jpg
  ข้อมูลทั่วไปเกาะสวรรค์ แหล่งโบราณหอยล้านปี อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกขอ...

 • IMG_0591.JPG
  ประวัติความเป็นมาของอำเภออ่าวลึก :อำเภออ่าวลึกเดิมได้รับการจัดตั้งเป็นแขวงเมือง เรียกว่า "แขวงปากลาว" ที่ตั้งอยู่บริเวณตำบลนาเหนือในปัจจุบัน เป็นที่ตั้งชุมชนเดิมตั้งแต่สมัยพระปลัดเ...

 • krabi4.jpg
  ประวัติความเป็นมาของอำเภอคลองท่อม :อำเภอคลองท่อมก่อน พ.ศ.2430 พื้นที่ซึ่งเป็นอำเภอคลองท่อมในปัจจุบันนี้ เป็นป่าปลายเขตแดนเมืองนครศรีธรรมราช เพิ่งแยกจากนครศรีธรรมราชมาเป็นอำเภอหนึ่ง...

 • krabi4.jpg
  ข้อมูลทั่วไปประวัติความเป็นมา อำเภอเมืองกระบี่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกระบี่ สืบความเป็นมาของเมืองได้ว่าเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ได้ให้พระปลัดเมืองมาตั้งเพนียดจับช้างที่บ้านปกาไส (ปั...

 • สระมรกต.jpg
  สระมรกตเดินเลยจากน้ำตกร้อนไปเล็กน้อย ก็จะเห็นสระน้ำร้อน สวยกลางใจป่า มีความใสสะอาด มองเห็นพื้นล่าง โดยการเดินทางเข้าไปยังสระนั้น นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินได้สองเส้นทางคือเส้นทาง...

 • น้ำตกร้อน.jpg
  น้ำตกร้อนเป็นที่เที่ยวกระบี่ ที่ขึ้นชื่อว่ามหัศจรรย์ที่สุด ซึ่งน้ำตกนี้อยู่ที่อำเภอคลองท่อม ห่างจากตัวเมืองกระบี่ประมาณ 45 กิโลเมตร ปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมมากของนักท่องเที่ยวทั้งช...

 • ลันตา.jpg
  มูลนิธิเพื่อสัตว์ เกาะลันตาหากใครที่จองโรงแรมหรือนั่งเรือไปเที่ยวเกาะลันตา สามารถเข้าชมความน่ารักของน้องหมาน้องแมว หรือสัตว์อื่นๆ ที่ มูลนิธิเพื่อสัตว์ เกาะลันตา ที่นี่ได้ก่อตั้งขึ...

 • ถนนคนเดินกระบี่.jpg
  ถนนคนเดินกระบี่ช่วงหัวค่ำ หากสภาพอากาศเป็นใจ กำลังหิวๆ แล้วอยากหาของรับประทานกัน สามารถไปเดินเล่นกันที่ ถนนคนเดินกระบี่ ได้เลย ซึ่งจะมีทุกวันศุกร์-อาทิตย์ อยู่ตรง ถ.มหาราช ซอย 8 ใก...

 • วัดถ้ำเสือ.jpg
  วัดถ้ำเสือวัดถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวกระบี่ ที่พลาดไม่ได้ ให้คุณได้เปลี่ยนอารมณ์จากทะเลสีคราม มาเป็นทะเลหมอกบนยอดภูเขา สำหรับผู้ที่มาเที่ยวกระบี่ในช่วงฤดูฝน ค...

 • ท่าปอมคลองสองน้ำ_๒๐๑๒๒๖.jpg
  ป่าพรุท่าปอม คลองสองน้ำป่าพรุท่าปอม คลองสองน้ำตั้งอยู่ที่ ต.เขาคราม อ. เมือง อยุ่ในความดูแลของ อบต.เขาคราม เป็นแหล่งศึกษาเชิงนิเวศวิทยา เพื่อเรียนรุ้ความสมบูรณ์ของธรรมชาติ

 • สวนคิงคอง.jpg
  สวนคิงคอง อยู่ที่ เดอะพิตต้า วิลเลจ สระมรกต กระบี่ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ตรงปากทางเข้าสระมรกต แหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ชื่อดังของจังหวัดกระบี่ ...

 • หาดพระนาง 2.jpg
  หาดถ้ำพระนาง หรือ อ่าวถ้ำพระนาง เป็นชายหาดที่สวยงาม มีวิวภูเขาหินปูน และ หน้าผา เดินไปสุดทางจะเจอกับถ้ำที่รายล้อมด้วยทรายขาวและน้ำทะเลใส ช่วงกลางวันจึงเต็มไปด้วย นักท่องเที่ยวทั้งช...

 • เกาะห้อง.jpg
  หมู่เกาะห้องหมู่เกาะห้อง หรือเกาะเหลาบิเละ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ (ระวังสับสนกับเกาะห้องที่จังหวัดพังงา) เป็นหมู่เกาะที่ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่หลายเกาะ ...

 • อ่าวไร่เลย์.jpg
  หาดไร่เลย์ อ่าวไร่เลย์ และหาดอ่าวพระนาง ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เป็นหาดทรายสีขาวละเอียดริมโตรกผา เป็นที่รู้จักดีในหมู่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่ชื...

 • สุสานหอย 1.jpg
  สุสานหอย มีลักษณะเป็นซากดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหอยขม มีขนาดความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร จากหลักฐานด้านธรณีวิทยาพบว่าอายุของสุสานหอยประมาณ 40-20 ล้านปี เป็นแหล่งศึกษา...

 • Survey Trip_200824_144.jpg
  หมู่เกาะปอดะ เป็นเกาะที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ถูกจัดไว้ในโปรแกรมเที่ยว 4 เกาะ กระบี่ (เกาะปอดะ เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะไก่) ตั้งอยู่ในทะเลด้านหน้าของอ่าวนา...

 • ทะเลแหวก.jpg
  อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลอันดามันด้านทิศตะวันตกของภาคใต้ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีลักษณ...

 • พนมเบญจา.jpg
  อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา เป็นยอดเขาสูงถึง 1,397 เมตร จากระดับน้ำทะเล บนยอดเขามีจุดชมทิวทัศน์มิตรไมตรี จากจุดนี้จะมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองกระบี่ได้กว้างไกล...

 • อ่าวมาหยา 1.jpg
  อ่าวมาหยา อ่าวมาหยาเป็นอ่าวที่งดงามที่สุดของเกาะพีพีเลมีลักษณะโค้งเว้าเข้าไปด้านในเป็นรูปเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวโอบล้อมด้วยแนวหน้าผาจนคล้ายกับเป็นอาณาจักรส่วนตัว น้ำทะเลที่นี่ส...

 • เกาะรอก 1.jpg
  เกาะรอก เป็นเกาะหนึ่งที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหน้าผาสูงชัน ยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200 เมตร ทั่วทั้งเกาะ ปกคลุมด้วยป่าไม้อัน...

 • เขาขนาบน้ำ.jpg
  เขาขนาบน้ำ เขาขนาบน้ำ เป็นสัญลักษณ์ของเมือง กระบี่ เลยทีเดียวมองเห็นเป็นเขาสูงสองลูกตั้งขนาบแม่น้ำ กระบี่ ด้านหน้าตัวเมืองนั่งเรือเพียง 15 นาทีก็ถึง สองฝั่งเป็นป่าชายเลนที่มีความสม...

 • เขาเหล็กโคน.jpg
  เขาหงอนนาค เป็นจุดชมวิวที่มีลักษณะเป็นชะง่อนผาบนยอดเขาสูง ที่สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ของจังหวัดกระบี่ทั้งในส่วนที่เป็นผืนป่า, ภูเขา และหมู่เกาะน้อยใหญ่ในทะเลได้ในคราวเดียว ในช่วงเช้า...

 • หาดทรายร้อน.jpg
  หาดทรายร้อน หาดทรายร้อน สปาธรรมชาติบนหาดทรายผุด สถานที่ตั้ง อำเภออ่าวลึก หาดทรายร้อนหรือหาดร้อนเป็นชื่อที่ชาวบ้านใช้เรียกขาน แต่ถ้าไปเดินสัมผัสเหยียบย่ำหาดทรายร้อนจะรู้สึกว่ามีลักษ...

 • เขาเหล็กโคน.jpg
  เขาเหล็กโคน เป็นภาษาถิ่นใต้หมายถึงตะปู ตั้งอยู่ในเขต อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ ซึ่งเกิดการกัดเซาะหินปูนของคลื่นน้ำทะเล ร่วมกับน้ำฝน ทำให้ภูเขาที่เคยเชื่อมขาดจากกัน เขาเหล็กโคนจึงมีลักษณ...

 • วัดพระธาตุ.jpg
  วัดมหาธาตุวชิรมงคล เดิมชื่อวัดบางโทง ตั้งอยู่บ้านบางโทง หมู่ที่ 3 ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 117 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา พื้นที่...

 • สระโบกธรนี.jpg
  อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อยู่ใน อ.อ่าวลึก ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ประมาณ 121 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยภูเขาหินปูน ป่าดิบ ป่าชายเลน และเกาะในทะเล เดิมอุทยานแห่ง...

 • SCP28122020 คลองหรูด_210111_0.jpg
  ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ต้นน้ำคลองหนองทะเล (คลองหรูด) ที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ บ้านแหลมสอม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ประวัติ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ตำบลหนองทะเลแห่งใหม่ ล่องเ...

 • 142495.jpg
  จุดเด่นอ่าวท่าเลนเป็นที่นิยมของนักพายคายัค คือ เส้นทางคดเคี้ยวพายสนุก น้ำนิ่งปราศจากคลื่นลมรบกวนทำให้พายง่าย และได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนไปด้วย ซึ่งเส้นทางพายสำรวจอ่าวท่าเลนจะม...

 • SCP29122021 ดินแดงดอย_210111_84.jpg
  หนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวจะนิยมไปดูพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกตอนเช้า แล้วยังสามารถมองเห็นวิวจากด้านบนได้ถึง 360 องศาเลยทีเดียว และถ้าช่วงไ...
Visitors: 71,805