ปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวจ.ลำพูน

มาพบกับ 10 สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนเมืองที่มาพร้อมวัฒนธรรมเมืองไทย จะมีสถานที่เที่ยวไหนที่ควรเก็บเช็คลิสต์กันบ้าง มาเช็คกันเลยค่ะ

1. วัดพระธาตุหริภุญชัย

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

วัดพระธาตุหริภุ
ญไชยวรมหาวิหาร เป็นปูชนียสถานสำคัญในภาคเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่
เมือง
ลำพูนมาอย่างยาวนานตั้งอดีตนับเวลามากกว่าพันปี  นอกจากนี้ยังเป็นองค์พระธาตุประจำปี
เกิดของคนเกิดปีระกา พระธาตุหริภุญไชยเป็นเจดีย์แบบล้านนาไทยแท้ ๆ ที่ลงตัวสวยงาม


2. วัดพระพุทธบาทพระธาตุอินทร์แขวน

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพุ ตำบลป่าสัก 
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง ตั้งอยู่บน
ยอดเขามีชื่อว่า ดอยถ้ำหิน ประวัติองค์พระธาตุอินทร์แขวนเกิดจากการที่ชาวบ้านเห็นก้อนหินใหญ่
2 ก้อนริมเผาที่ตั้งซ้อนกันดูแล้วเหมือนใกล้จะตกจากผามีคนเคยไปผลักและเอาไม้คานไปงัดถึง
10 คน แต่ก็หินก้อนที่อยู่ข้างบนก็ไม่ร่วงลงมา จึงปล่อยก้อนหินใหญ่ 2 ก้อนเอาไว้เหมือนเดิม
ต่อมาครูบาชัยยะวงศาพัฒนา เกจิชื่อดังแห่ง
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ ท่านนั่งทางในนิมิต
เห็นหินก้อนนี้ จึงให้ลูกศิษย์ออกตามหา ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรกว่าจะเจอ ซึ่งดอยแห่งนี้มี
ความสำคัญคือ บนลานใกล้ ๆ กับก้อนหินใหญ่มีรอยหินที่เชื่อกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทประทับอยู่
จากนั้นจึงมีการสร้างองค์พระธาตุขึ้นบนก้อนหินลูกด้านบน โดยจำลองลักษณะของพระธาตุอินทร์
แขวนที่พม่า และได้สร้างองค์พระธาตุไว้บนก้อนหินดังกล่าว3. วัดสันป่ายางหลวง

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

วัดสันป่ายางหลวง เป็นวัดที่ติด 1 ใน 5 วัดที่สวยที่สุด ในประเทศไทย ภายในวัดสันป่ายางหลวง
มีการแกะสลักลวดลายปูนปั้นไว้อย่างวิจิตรงดงาม โดยเฉพาะวิหารพระโขงเขียว มีการแกะสลัก
ละลายปูนปั้นที่สร้างไว้ในพระวิหารอย่างละเอียดและวิจิตรสวยงามยิ่งแม้กระทั่งมุมหน้าจั่ว
เชิงเพดานหลังคาด้านหน้า ด้านข้าง   และด้านหลังรวมทั้งเสาพระวิหารก็จะมีลายแกะสลักลงรัก
ปิดทองไว้  แม้ถึงบ้านประตู-หน้าต่างทุกบาน  วิหารพระโขงเขียว  เป็นที่ประดิษฐานพระหยก
เขียวซึ่งนำมาจากแม่น้ำโขง

4. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมารได้เสด็จมาทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525 และพบกับสีสันตระการตาของโคมแขวนนับร้อยที่งานพิธีถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ในช่วงวันลอยกระทง

5. น้ำตกก้อหลวง

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

น้ำตกก้อหลวง มีจุดเด่นที่น้ำเป็นสีฟ้าอมเขียวสวยงาม เกิดจากหินปูนละลายอยู่ในน้ำด้วย
เมื่อแสงแดดส่องมาตกกระทบ น้ำจะดูดกลืนคลื่นสีแดงเอาไว้ ทำให้มองเห็นน้ำกลายเป็น
สีฟ้าอมเขียว ใส ๆ ภายในบริเวณลานจอดรถของน้ำตกก้อหลวงนั้น จะมีจุดบริการห้องน้ำ
ห้องอาบน้ำและร้านค้า ซึ่งเป็นคนในพื้นที่มาเปิดให้บริการ มีน้ำอัดลม ขนมห่อ ส้มตำ
ไก่ย่างมาบริการ ซึ่งจะมีเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น 

6. ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม อยู่ในความดูแลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ชุมชนที่มี
ความแตกต่างชัดเจนในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรม ความสวยงามของวัดวาอารามและวิถีชีวิต
สามารถสัมผัสได้ที่ ชุมชนพระบาทห้วยต้ม มาเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม สามารถเลือกพักผ่อน
แบบค้างคืนนอนโฮมสเตย์ร่วมกับคนในชุมชน หรือเลือกเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ นักท่องเที่ยว
จะได้ซึมซับวิถีชีวิตของชาวปกากะญอที่ผูกพันกับพุทธศาสนา ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น การทอผ้าโบราณแบบกี่เอว ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่นย้อมสี มีลวดลายโบราณ สะท้อนถึงภูมิปัญญาในด้านจิตใจความเชื่อของชนเผ่า
รวมทั้งการทำเครื่องประดับจากกะลามะพร้าว เครื่องจักสาน จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP 
ที่ได้รับการยอมรับ สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนจนถึงปัจจุบัน 7. แก่งก้อ

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

แก่งก้อ มีทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นจุดครึ่งทางของการสัญจรทางน้ำระหว่างเขื่อนภูมิพล 
จังหวัดตากและอ่างเก็บน้ำดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันแก่งก้อกลายเป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวทางน้ำของอุทยานแห่งชาติ - แม่ปิง ซึ่งรองรับการทำกิจกรรม ทางน้ำต่าง ๆ เช่น
การนั่งเรือชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำปิง การลากเรือนแพไปตามลำน้ำ เล่นน้ำ ตกปลา 
ปีนหน้าผาริมน้ำปิง และยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวในจุดท่องเที่ยวอื่น ๆ ในแม่น้ำปิงได้อีก
เช่น โรงเรียนเรือนแพ อุ้มปาด ถ้ำช้างร้อง


8. พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

เจดีย์สีทองเหลืองอร่ามโดดเด่นแต่ไกล เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอลี้ให้ความเคารพนับถือ
จำลองมาจากพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า เป็นพระเจดีย์ที่ออกแบบและริเริ่มโดย
ครูบาวงศ์และคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อน้อมเกล้าน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ
ครบ ๖๐ ปี

9. บ้านหนองเงือก

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

บ้านหนองเงือก เป็นหมู่บ้านชาวยองที่มีต้นกำเนิดมาจากแคว้นสิบสองปันนาที่อพยพมาตั้งรกรากใน
อำเภอป่าซาง ความโดดเด่นของหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือ การทอผ้าฝ้ายแบบพื้นเมืองดั้งเดิม ที่สืบทอดกัน
มาตั้งแต่อดีตอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่ยังคงยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ดั่งเดิม ส่งผลให้ที่นี่กลายเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวยอง
ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางเข้าไปเรียนรู้เสมอ 

 

10. สะพานทาชมภู

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ลำพูน

สะพานทาชมภู ชาวลำพูนเรียกว่า สะพานขาว สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2462  โดยมีพลเอกกรมขุน
กำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นวิศวกรควบคุมงาน เป็นสะพานทางรถไฟสีขาวโดดเด่นอยู่กลางทุ่ง
ถัดจากอุโมงค์ขุนตาล มีความแตกต่างจากสะพานรถไฟอื่น คือ เป็นโครงคอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว 87.3 เมตร ซึ่งนับเป็นเรื่องแปลกและท้าทาย เนื่องจากปกติสะพานรถไฟจะสร้างด้วยเหล็ก
เพราะสามารถทนต่อแรงสะเทือนและอ่อนตัวได้ดีกว่า แต่เนื่องจากช่วงเวลาที่สร้างสะพานเป็น
ภาวะสงครามไม่สามารถหาเหล็กมาสร้างสะพานได้ แต่ด้วยการคำนวณและควบคุมงานที่
ยอดเยี่ยมทำให้สะพานทาชมภูยังคงใช้งานได้อยู่จนถึงทุกวันนี้  ข้อมูลและรูปภาพจาก https://thai.tourismthailand.org

Visitors: 85,081